Forskning och utveckling

Klinisk forskning

Vi bedriver klinisk forskning inom flera hematologiska sjukdomar, infektion och omvårdnad. Vi deltar i ett flertal kliniska läkemedelsstudier inklusive fas I-II-prövningar. Med hjälp av samarbetspartners vid främst avdelningen för Klinisk Farmakologi och Klinisk Genetik görs även experimentella studier inom bland annat cytostatikaresistens, KML och KLL.

Vi deltar också mycket aktivt i nationellt och internationellt samarbete kring kliniska studier. Uppsala är koordinerande centrum för svenska ALL-gruppen (Heléne Hallböök) och AML-gruppen (Martin Höglund).

Vissa kliniska studier bedrivs i samarbete med Regionalt Cancercentrum (RCC).
Läs mer om RCC.

Kvalitetsutveckling för JACIE-ackreditering

Hela verksamheten för blodstamcellstransplantationer inom Akademiska sjukhuset har 2016 erhållit en 4-årig ackreditering enligt JACIE (the Joint Accreditation Committee of the [ISCT] International Society for Cellular Therapy and the [EBMT] European Group for Blood and Marrow Transplantation). Läs mer här.