För dig som är remittent

Våra konsultfunktioner kan nås via sjukhusets växel
018-611 00 00 dygnet runt.

För frågor gällande planering inför blodstamcellstransplantationer kan du som remittent ringa BMT-koordinator helgfri måndag till fredag kl 7-15.30 (se kontaktruta till höger).

För dokument som rör autolog och allogen HSCT samt donation av blodstamceller, se DocPlus.

Vi uppdaterar nyhetsflödet nedan regelbundet när dokument som rör regionen har uppdaterats.

Nyheter

 

2018-02-08
Allogen HSCT och donation, ansvarsfördelning remittent och sektionen för hematologi, HEM 12853  

2018-01-09

Uppdaterade dokument:

GvHD i tarm, nutritionsbehandling vuxen patient SOP, HEM 13535

GvHD profylax vuxna och barn, HEM 13537

Tumörlyssyndrom, TLS, förebyggande behandling, HEM 13566

Donation av blodstamceller, information till vuxen donator XD4 - Se dokument under Kvalitetsdokument hematologi

2017-11-13

Skyddsinsolering SOP, HEM 13897

Skyddsisolering, HEM patientinformation XD97 - Se dokument under Kvalitetsdokument hematologi

Konditioneringsterapier och val av blodstamcellskälla vid allogen HSCT VUXNA, HEM 13543

2017-09-22
Blodkomponenter transfusionsindikation och målvärde gräns, läk HEM 13445

 

2017-09-13
Autolog HSCT, ansvarsfördelning mellan remittenter och sektionen för hematologi, HEM 13017

2017-09-11
Årsrapport 2016 HSCT-programmet

2017-08-25

Uppdaterade dokument:

Skyddsisolering SOP, HEM 13897 – vissa förändringar i ffa mathanteringen

Svampinfektioner hos vuxen patient med hematologisk sjukdom, HEM 13562 – ingen större ändring från fg upplaga

Mukosit oral, förebygga, behandla och lindra, barn och vuxna SOP, HEM 13856

Poliklinisering SOP, HEM 13376

2017-05-04
HEM arkiverar sina dokument om hantering av CVK och följer numera Akademiska sjukhusets rutin: Central venkateter, CVK, hantering inom slutenvård vuxen

Ny checklista om vad som behöver göras inför allogen transplantation: Inför allogen HSCT, checklista för remittenter, HEM 14022

Uppdaterat: Kronisk GvHD, gradering och behandling vuxen patient, HEM 13534

2017-04-12
Uppdaterade kvalitetsdokument:
Vaccination efter autolog och allogen HSCT vuxen, HEM 13568

Akut GvHD, gradering och behandling av vuxen patient, HEM 13533

2017-01-19
Blodstamcellstransplantationer vid Akademiska ackrediterade.

2017-01-02
Nu finns en ny sida med ett urval av våra kvalitetsdokument publicerade. 

2016-09-16
Årsrapport 2015 HSCT-programmet