Kvinnlig läkare

Välkommen till blodmottagningen!

Till oss kommer patienter som genomgår behandling med blodtransfusioner, cytostatika, antibiotika eller för blodtappning.

Vi utreder patienter och donatorer inför transplantation av blodstamceller, även förkortat HSCT. Här sker även uppföljning av patienter efter genomgången transplantation.

Vi har drop-in för provtagning som även kan tid bokas. Vi tar årligen emot cirka 8000 patientbesök.