Välkommen till blodavdelning 50 C

På avdelningen finns 22 vårdplatser, varav 14 enkelrum och 4 dubbelrum. Enkelrummen tilldelas de patienter med nedsatt immunförsvar och som därför behöver skyddsisoleras. För skyddsisolerade patienter finns det möjlighet för en närstående att bo på rummet.

En stor del av vården består av psykosocialt omhändertagande, cytostatikabehandling, transfusioner, infektionsbehandling och blodstamcellstransplantation. Blodstamcellstransplantation (HSCT) innebär att man efter en intensiv cellgiftskur tillför patientens egna stamceller (autolog HSCT) eller stamceller från en donator som har samma vävnadstyp (allogen HSCT). Donatorn kan vara ett syskon eller någon obesläktad frivillig som anmält sig till det nationella Tobiasregistret eller internationella register.

I vården kring patienterna ingår ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut och dietist. Eftersom Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus är studerande inom olika yrkesgrupper ett vanligt inslag i vården.

I Uppsala utförs ca 110 transplantationer årligen. Av dessa utgör cirka en tredjedel allogen HSCT och övriga av autolog HSCT.