Hematologi

Sektionen för Hematologi bedriver öppen- och slutenvård för patienter i alla åldrar med sjukdomar som engagerar blodet och benmärgen.

Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom. Patienter med andra sjukdomar till exempel MS, vårdas också här när stamcellstransplantation ingår i behandlingen.

Vår verksamhet består av mottagning och avdelning som befinner sig på våning 5 i hus 50.


Vi är drygt 80 anställda, däribland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och kurator.

Vårt upptagningsområde är Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Hälsingland, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Vi arbetar aktivt tillsammans med kollegor från hela Sverige och följer nationella behandlingsrekommendationer. Våra behandlingsmetoder och behandlingsresultat utvärderas, kvalitetskontrolleras och genomgår förändringar, baserat på forskning och beprövad vetenskap.