• Säng
  • Säng2
  • Pat
  • SSK

Blod- och tumörsjukdomar

Verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset har som mål att vara nationellt ledande inom cancerområdet när det gäller vård, forskning och undervisning.

Ett av verksamhetsområdets mål på kort sikt är att förbereda och planera för att flytta sektionernas verksamheter till moderna lokaler, med bland annat enkelrum till alla patienter, i det kommande huset ingång 100.

Inom verksamhetsområdet ingår sex sektioner: