ST radiologi

Bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset har ca 20 ST-platser. Kliniken är organindelad och innefattar alla modaliteter, ca 80 läkare och sex olika jourlinjer. 

Akademiska sjukhuset erbjuder högspecialiserad vård, och radiologi-ST blir då en mycket spännande och lärorik resa. Våra ST-läkare genomgår ett jourförberedande år inför jourdebut, och därefter följer längre placeringar och fördjupade kunskaper. ST-gruppen har schemalagd undervisning på fyra timmar varje torsdag, och ungefär vartannat år hålls ett ST-internat. Kurser premieras och utöver LIPUS SK-kurserna, anordnar kliniken ett stort antal egna kurser som ST-läkarna uppmanas att delta i. 

Forskning och undervisning är en del av vårt uppdrag även på ST-nivå, och utöver 10 veckor till vetenskapligt arbete, är det lätt att gå med i en forskargrupp. ST-läkaren undervisar också aktivt under läkarutbildningens kurser. De allra flesta färdiga specialister väljer att vara kvar på kliniken.