Om oss

Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) bildades 2005 genom en sammanslagning av verksamheterna nuklearmedicin och röntgen. På BFC utförs patientbunden diagnostik med användande av medicinskteknisk utrustning som använder flera olika bildgivande metoder, såsom datortomografi, magnetisk resonanstomografi, ultraljud och nukleärmedicinska metoder.

Inom BFC bedrivs även omfattande forskningsverksamhet, såväl rent metodologisk som mer kliniskt, terapeutiskt inriktad.