Mottagningar

Vi har verksamheter på flera adresser. Det är viktigt att du läser noga i kallelsen så att du går till rätt mottagning.

För att du som patient ska få kortast möjliga väntetid kan du kallas från Enköpings lasarett även om remissen är ställd till Akademiska sjukhuset.