Välkommen till mottagningen för kärlmissbildningar

Vi utreder och behandlar barn och vuxna med olika typer av kärlmissbildningar och kärltumörer. Verksamheten bedrivs multidisciplinärt vilket innebär att olika specialister samlas i ett team som gemensamt medverkar i att ställa rätt diagnos och på bästa sätt behandla respektive tillstånd.

För dig som är patient

Om du misstänker att du har en kärlmissbildning så är första steget att du tar kontakt med din läkare inom öppen eller slutenvården där du bor. Man gör där en första bedömning och inleder den första delen i utredningen med klinisk undersökning och, när det behövs, provtagning och röntgen. Därefter skickas en remiss till mottagningen för kärlmissbildningar på Akademiska sjukhuset.

För dig som är remittent

Om du önskar en multidisciplinär bedömning är du välkomna att skicka en remiss till Akademiska sjukhuset. Om du är verksam utanför C-län krävs en specialistvårdsremiss.

Ställ remissen antingen till din kliniska kollega i Uppsala eller till:

Pär Gerwins
Akademiska sjukhuset
Mottagningen för vaskulära anomalier
BFC/Röntgen
751 85 Uppsala

Vid frågor om kärlmissbildningar och kärltumörer är du alltid välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Pär Gerwins på något av följande alternativ:

E-mail: par.gerwins@akademiska.se
Telefon: 0739848207 alternativt 018-6110000 (vx) sökare 95616

Koordinator och ansvarig sköterska är Per Pöder som nås på:
E-mail: par.poder@akademiska.se
Tel: 018-611 0000 (vx), sökare 91189