För dig som är vårdgivare och remittent

På BFC utförs patientbunden diagnostik med användande av medicinskteknisk utrustning som använder flera olika bildgivande metoder, såsom datortomografi, magnetisk resonanstomografi, ultraljud och nukleärmedicinska metoder.

Drop-in tider på röntgen Akademiska sjukhuset.