Arbeta hos oss

Vill du vara med och göra skillnad?

Då är vi arbetsplatsen för dig! Här finns många spännande områden att välja mellan.

Hos oss på bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC), finns verksamheterna röntgen och nuklearmedicin. Här arbetar många yrkeskategorier såsom radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, kemister och biomedicinska analytiker. Vi utför såväl diagnostik samt behandlingar inom flera olika bildgivande metoder, såsom datortomografi, magnetisk resonanstomografi, ultraljud och nuklearmedicinska metoder. Arbetet är lärorikt och möjlighet finns för utveckling av kunskaper och kompetens.

Inom BFC bedrivs omfattande forskning såväl metodologiskt som kliniskt, terapeutiskt inriktad i nära samarbete med universitetet och externa intressenter. Här finns möjlighet att delta i olika forskningsprojekt eller för egen forskning.

Enheter

  • Muskuloskeletal och barnsektionen, här hanteras muskuloskeletal- och barnfrågeställningar inom MR, CT, ultraljud och konventionell röntgen.
  • Buksektionen, där fokus är frågeställningar inom buk och perifer intervention med metoderna angiografi, MR, CT, ultraljud och konventionell röntgen. Här utförs också världsledande behandlingar av kärlanomalier.
  • Neurosektionen, här utförs undersökningar och behandlingar inom neuroradiologi med MR, CT och angiografi. Här bedrivs också många forskningsstudier.
  • Molekylär- och thoraxsektionen, här utförs undersökningar och behandlingar inom nuklearmedicin, inklusive PET och thoraxradiologi. En stor del av remisserna härrör från onkologiområdet. Sektionen har en världsledande position inom PET-området och inom radionuklidbehandling.
  • Produktionssektionen, består av röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker, undersköterskor och kemister som tillsammans möjliggör 190 000 undersökningar/behandlingar på BFC. Produktionssektionen arbetar i tätt samarbete med de andra sektionerna. 

Inskolning är individuellt anpassad beroende på profession samt tidigare erfarenhet.

Mer information om jobbet som röntgensjuksköterska (utskriftsvänlig broschyr)

Röntgensjuksköterskeprogrammet 2017/2018

Vill du veta mer eller komma på ett studiebesök är du välkommen att kontakta oss.