Så söker du vård

Har du problem som påverkar ditt liv och som du vet eller tror beror på neuropsykiatriska svårigheter?

Vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik så rekommenderar vi i första hand kontakt med Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Stödet är kostnadsfritt.

Längre väntetid det närmaste året
Väntetiderna varierar beroende på efterfrågan och tillgängliga resurser. I dagläget är det stor efterfrågan på utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd, vilket innebär längre väntetider under det närmaste året. Ta gärna kontakt med mottagningen för aktuell information om väntetid.

Remiss från vårdgivare eller egenremiss
Du söker till oss via remiss från en vårdgivare, exempelvis i Primärvården (vårdcentral). Förutom att remitteras till oss av exempelvis läkare kan du lämna in en Egen vårdbegäran via 1177. Egen vårdbegäran betyder däremot inte att du med automatik har rätt att få specialistvård. Din vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss. Det är därför viktigt att vi får ta del av den information vi behöver för att kunna göra en bra bedömning. Nedanstående skattningsskalor ska fyllas i och bifogas vid Egen vårdbegäran och remiss till oss.

Skattningsskalor


ASRS Självskattning av aktuella symtom ADHD

AQ Självskattning av aktuella symtom autismspektrum

NF5-15 Föräldraskattning av symtom i barndomen

WURS Självskattning av symtom i barndomen

WHODAS 2.0 Självskattning av aktuell funktionsnedsättning


Vänligen observera att vi det närmaste året kommer att ha långa väntetider till både utredning och behandling. Kontakta oss för närmare uppgifter.

Användbara länkar för råd och stöd

Habiliteringen för barn och vuxna med asperger och ADHD

Infoteket om funktionshinder

Brukarförening Attention Uppsala