Neuropsykiatri

Neuropsykiatriska enheten för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

Utredningsgången är standardiserad och omfattar en noggrann kartläggning av symtom i vuxenålder och barndom, funktionsbedömning, psykiatrisk diagnostik samt somatisk undersökning inklusive provtagning. Enheten ansvarar även för behandling av adhd och Tourettes syndrom för personer bosatta i Uppsala och Knivsta kommun.

Längre väntetid det närmaste året
I dagläget är det stor efterfrågan på utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd, vilket innebär längre väntetider under det närmaste året. Ta gärna kontakt med mottagningen för aktuell information om väntetid.