För vårdgivare


Konsultation för frågeställning

Vi erbjuder konsultation för neuropsykiatrisk frågeställning. Du når oss på tel 018-611 25 04, knappval 2, vardagar kl 11-12. Semesterstängt 19/6-11/8.

Skattningsskalor för neuropsykiatri

Vänligen fyll i och bifoga nedanstående skattningsskalor vid remiss av neuropsykiatripatienter.

ASRS Självskattning av aktuella symtom ADHD

AQ Självskattning av aktuella symtom autismspektrum

NF5-15 Föräldraskattning av symtom i barndomen

WURS Självskattning av symtom i barndomen

WHODAS 2.0 Självskattning av aktuell funktionsnedsättning


Kriterier för neuropsykiatrisk utredning och behandling

Uppdrag gällande utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt behandling av ADHD och Tourettes syndrom inom verksamhetsområde psykiatri.