Om BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år boende i C-län och regionpatienter.

Verksamheten svarar för barnpsykiatrisk bedömning av de barn och ungdomar som har eller löper allvarlig risk att få psykiska störningar. Då tillståndet medför så stora svårigheter att det påverkar och ger betydande nedsatt funktion i vardagen erbjuds specialiserad psykiatrisk behandling inom öppenvården. Den största delen av verksamheten är förlagd till den öppna vården och inkluderar bra samverkan med föräldrar, skolans elevvård, vårdgrannar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Till vår akutmottagning kan man vända sig dygnet runt om man är i behov av omedelbar psykiatrisk kontakt.