Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången

ungdomar på rad 

 

Vilka kan söka till mottagningen?

Vi finns till för ungdomar som går i gymnasieskolan, kommunal eller fristående, i Uppsala.

Mottagningen kan erbjuda

  • rådgivning
  • kortare behandlingar
  • konsultation
  • stödsamtal
  • läkarbedömningar

Behandlingen sker individuellt eller i grupp.

Hur får jag kontakt med mottagningen?

Du kan själv ringa till oss. Telefonnumret hittar du under Kontaktuppgifter på den här sidan.
Föräldrar och skolans elevhälsa är också välkomna att ringa.

Man kan även komma till oss via BUP eller via remiss från en vårdcentral.
 

Vårdansvarig: Catharina Rommel
Enhetschef: Tony Bengtsson