Information om samtal till BUP

Vid allvarliga psykiatriska tillstånd och svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet, till exempel:

  • frekvent och/eller intensiv känsla av livsleda och självmordstankar
  • frekvent och/eller intensivt självskadebeteende
  • svårare depressiva symtom
  • svårare ångestsymtom
  • svårare neuropsykiatrisk problematik


Ring BUP:s personal tel 018 – 611 25 29, helgfri vardag mellan 10-12 och 13-16 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning eller egenremiss/egen vårdbegäran.

Meddela namn och personnummer på den det gäller samt en kort beskrivning av vad du önskar hjälp med. Personal med psykiatrikompetens ringer upp dig inom de närmsta dagarna för ett längre samtal. När en egenremiss gällande ett barn eller ungdom ska göras och det finns två vårdnadshavare bör båda vårdnadshavarna vara överens om detta.