För vårdgrannar och remittenter

Remittera till BUP 


Remiss till BUP (pdf)

Ansökan till VITS

Remiss till neuropsykiatri

Remisser skickas till:
Remissbedömningsgruppen barn- och ungdomspsykiatri,
Ingång 10, Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Vid remittering till Ätstörningsenheten, ställ remissen till:
Ätstörningsmottagningen, Barnspecialistmottagningen
Barnsjukhuset, Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala.

Utredningar

 
Läs mer om utredningar här