Avgifter

Har du missat ditt besök?

Besök hos behandlare vid barn- och ungdomspsykiatrin kostar inget men för uteblivna besök tas en avgift. Detta sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen § 26.

Om man uteblir från tidsbeställt besök utan att meddela detta minst 24 timmar i förväg - om inte starka skäl föreligger - blir man debiterad full avgift för besöket.

Avgift tas inte ut om man lämnar återbud p g a hastigt insjuknande eller har annat godtagbart skäl senare än 24 timmar före besöket. En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall för att ta ställning till om avgift ska debiteras eller inte.

Avgift vid uteblivet besök

Läkare 330 kr
Psykolog 170 kr
Övr personal         110 kr


Utöver besöksavgift tillkommer en faktureringsavgift på 70 kr.

- Debitering av utebliven avgift för patient berättigar inte till stämpel i högkostnadskortet.

- Avgift för uteblivet besök skall erläggas även om frikort finns.

 

Avgift för intyg

Vid utfärdande av intyg tas avgift enligt nedan.

Försäkringskassan, alla intyg      0 kr 
Intyg för körkort  406 kr
Utlandsresa, läkemedel   406 kr
Intyg till resebolag, inställd resa      406 kr
Intyg försäkringsbolag   400 kr per påbörjad kvart
Intyg Migrationsverket  325 kr per påbörjad kvart


- Avgift för intyg berättigar inte till stämpel i högkostnadskort.

- Frikort gäller inte för intyg.