Akutmottagning/-avdelning

Akut- och utredningsverksamheten vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år. Till akutmottagningen kan du vända dig om du är i behov av omedelbar psykiatrisk kontakt. Ring alltid före besök för bästa omhändertagande. 

Efter bedömning kan inläggning på vår akutavdelning bli aktuell. 

Vid inläggning ber vi alltid vårdnadshavare/motsvarande stanna tillsammans med sitt barn.

 
Avdelningschef: Eeva Böök