Arbetssätt och metoder

För att säkerställa en god kvalitet arbetar vi enligt ett antal fastställda arbetssätt och metoder. Du kan läsa om flera av dem genom att klicka på nedanstående länkar.

KBT - kognitiv beteendeterapi


DBT - dialektisk beteendeterapi

 
FFT - funktionell familjeterapi

 
MIV - metoder i vardagen

 
Specialpedagogiskt arbete

 
VITS - vardagsnära insatser med tydlig samverkan