• Bild flicka
  • Bild lockig
  • Bild_tre_ungd

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år boende i Uppsala län. BUP är en specialistverksamhet inom sjukvården och tillhör Akademiska sjukhuset. BUP erjuder specialistvård för psykiska sjukdomar och svårare psykiatriska tillstånd. BUP har varje år kontakt med cirka 5-6 % av alla barn och ungdomar som bor i Uppsala län.

BUP:s uppdrag är att

  • Identifiera allvarliga psykiatriska tillstånd hos barn- och ungdomar
  • Prioritera och fokusera på de barn- och ungdomar som har allvarliga symtom samt en låg funktionsförmåga och som på grund av detta har stora svårigheter att klara sina liv
  • Erbjuda bedömning, diagnosticering, medicinering, behandling eller annan specialistvårdsinsats som bedöms lämplig
  • Samverka och samarbeta med barnet eller ungdomens familj och nätverk exempelvis skola, socialtjänst för att stödja barnet eller ungdomens psykiska hälsa och utveckling

Mer information om BUP:s uppdrag hittar ni här.
Mer information om BUP:s uppdrag inom neuropsykiatri, t.ex. ADHD eller ADD, hittar ni här.

 

När ska jag kontakta BUP?

Du som vårdnadshavare eller företrädare för ett barn eller ungdom ska ta kontakt med BUP när psykiatriska symtom hos barnet/ungdomen är så intensiva eller så ofta förekommande att de allvarligt påverkar livssituationen samt när de åtgärder eller insatser som testats inom exempelvis skola, socialtjänst, vårdcentral, ungdomsmottagning inte är tillräckliga. Du ska även ta kontakt med BUP vid akuta psykiatriska tillstånd. Ungdomar kan i akuta situationer också själva kontakta BUP. Läs mer om vad du ska tänka på innan du kontaktar BUP.

 

BUP:s remissbedömningsgrupp fattar beslut om en remiss ska accepteras eller avvisas

Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUPs remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras. I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först. Läs mer om hur remissbedömningsgruppen arbetar här.

 

När BUP inte är rätt insats, vem kan jag kontakta då?

Barn och ungdomar med lindriga till måttliga psykiska besvär där endast delar av livssituationen och funktionsförmågan påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral eller ungdomsmottagning. Läs mer om vilka besvär du kan få hjälp med hos andra myndigheter och verksamheter.


1177 vårdguiden

1177.se hittar du information om psykisk ohälsa, diagnoser och behandlingar - om vad man kan göra själv och om vilken hjälp du kan få från BUP.


Länkar till bra information


     Snorkel

Snorkel

     Mindre bråk
Mindrebråk

    Själv hjälp på vägen

Själv hjälp på vägen