• Bild flicka
  • Bild lockig
  • Bild_tre_ungd

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.


Vi har haft svår personalbrist på öppenvårdsenheterna i Tierp, Östhammar och Enköping. Detta har medfört förlängd handläggningstid kring patientärenden så som exempelvis receptförnyelser med mera. Personalbristen har även medfört minskad tillgänglighet på enheterna. Vi ber om överseende med detta.


På grund av personalbristen är följande mottagningar för närvarande flyttade och finns på Kungsgatan 38 i Uppsala:
BUP Enköping
BUP Tierp
BUP Östhammar

Hur får jag kontakt med BUP?


Du som redan är patient hos oss

Du som redan är patient hos oss ska ringa till den mottagning du börjat gå till. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Mottagningar på den här sidan.

Neuropsykiatri

Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik (ADHD, autismspektrumstörning) ska skolan eller BVC kontaktas för en första basutredning.

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa vänder man sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Osämja i familjen

Vid osämja i familjen och svåra hemförhållanden, vänder man sig till Socialtjänsten i den kommun man bor i.

Asylsökande

För asylsökande barn och ungdomar ska en första kontakt ske med Cosmos asyl- och integrationshälsan.

  
Kontakt med mottagningarna
018-611 24 10, måndag-fredag 8.30 – 14.30, övrig tid är det telefonsvarare där du kan lämna meddelande om avbokning, receptförnyelse eller lämna uppgift om puls och blodtryck. 

Nya ärenden hänvisas till vår rådgivningstelefon
018-611 25 29, vardagar 8 – 16. 

Akuta ärenden 018-611 25 29, dygnet runt. 


Länkar till bra information

 

 På hemsidan Snorkel kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

                               Snorkel - en hemsida med tips och råd vid nedstämdhet, oro och ångest


Länk till hemsidan Självhjälp på vägen
Sidan Självhjälp på vägen tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsätt-ningar hos barn och ungdomar. För att komma direkt till de olika diagnoserna kan du använda följande länkar:
ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Tvångssyndrom/OCD, Tourettes syndrom

En hemsida i samarbete mellan BUP Uppsala och Riksföreningen Attention


 

 Mindre bråk - om aggressivitet och trots

  arg pojke

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips omkring hur man hanterar aggressivitet och trots hos små barn kan hitta många konkreta förslag på hemsidan Mindre bråk. 

  • Barn och ungas psykiska hälsa

    Barn och ungas psykiska hälsa

    Var vänder man sig när ett barn/ungdom behöver hjälp?

    www.sagauppsalalan.se