• Bild flicka
  • Bild lockig
  • Bild_tre_ungd

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

Vår uppgift är att bedöma och behandla barn och unga med psykiatrisk sjukdom.


Väntetid för intyg

Väntetiden för utfärdande av intyg är för närvarande lång och kan röra sig om flera månader.

Hur får jag kontakt med BUP?

Vid akuta psykiatriska tillstånd –
ring 018-611 25 29

BUPs akutmottagning har öppet dygnet runt. Till oss kan du vända dig om du är i behov av akut psykiatrisk kontakt. För bästa omhändertagande är det bra om du ringer innan du kommer.

Du kan även ringa BUPs akutmottagning för rådgivning vid akuta tillstånd.

Till exempel vid:
Akut risk för självmord
Livshotande ätstörning
Mani
Akuta psykoser

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Barn- och ungdomspsykiatrin
Ingång 10, våning 2 


Patient eller vårdnadshavare som kontaktar BUP för första gången eller som har avslutat tidigare kontakt med BUP

 

Ring BUP för akuta ärenden och bedömningsärenden: 018-611 25 29.
Vardagar 10-12 och 13-15 är det en medicinsk sekreterare som tar emot icke akuta ärenden.

Du som redan har en pågående vårdkontakt eller är i behov av receptförnyelse ska vända dig till BUP:s öppenvårdsmottagning. Varken medicinsk sekreterare eller personal på BUP:s akutmottagning kan besvara den typen av frågor.

Vi vill gärna att du uppger: ditt namn och telefonnummer, ditt ärende,om möjligt personnummer på den det gäller.

Du kommer sedan att bli uppringd inom de närmaste dagarna av vårdpersonal med psykiatrisk kompetens. Uppringning sker vardagar kl 8–16.


Frågor eller ärenden som gäller barn, ungdom som redan har kontakt med BUP

När ditt ärende gäller något av nedanstående alternativ ska du ringa BUPs öppenvårdsmottagning 018-611 24 10.

Följ instruktionen som ges i telefonen. Du kommer att få förslag på en tid då vi ringer upp dig eller möjlighet att lämna meddelande i en röstbrevlåda.

Du får fem valmöjligheter:

• Administrativa ärenden - tonval 1
• Om- och avboka besök - tonval 2
• Förnya recept - tonval 3
• Rådgivning av sjuksköterska* - tonval 4
• Rapportera puls och blodtryck - tonval 5

* Antalet inkommande samtal varierar och det händer att telefontiderna blir fullbokat vissa dagar. Information om tonval 1-5 finns här


 


Neuropsykiatri

Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik (ADHD, autismspektrumstörning) ska skolan eller BVC kontaktas för en första basutredning.

 

Psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa vänder man sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Osämja i familjen

Vid osämja i familjen och svåra hemförhållanden, vänder man sig till Socialtjänsten i den kommun man bor i.

Asylsökande

Asylsökande barn och ungdomar kan ta kontakt med Cosmos asyl- och integrationshälsan för en hälsoundersökning. 
Cosmos asyl- och integrationshälsan.

Tips! På youmo.se finns information på flera olika språk. Där kan du till exempel få tips om vad du kan göra för att må bättre.

Youmo

 


Länkar till bra information

hemsidan Snorkel kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

                        Snorkel - en hemsida med tips och råd vid nedstämdhet, oro och ångest


Länk till hemsidan Självhjälp på vägen
Sidan Självhjälp på vägen tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsätt-ningar hos barn och ungdomar.

En hemsida i samarbete mellan BUP Uppsala och Riksföreningen Attention

 


 

 Mindre bråk - om aggressivitet och trots

  arg pojke

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips omkring hur man hanterar aggressivitet och trots hos små barn kan hitta många konkreta förslag på hemsidan Mindre bråk.