Arbetsterapi på Brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av landets två enheter för rikssjukvård. Hit kommer du som drabbats av en svår brännskada och behöver intensivvård under en period. Runt dig jobbar ett team där arbetsterapeut ingår.

Varför arbetsterapi?

Arbetsterapeutens målsättning är att förhindra att den brännskadade huden blir stram och oelastisk. Detta kan ge nedsatt rörlighet och hindra dig i dina dagliga aktiviteter. Rörelseträning är därför viktig i ett tidigt skede. Arbetsterapeuten rörelsetränar framförallt dina händer. För att du ska uppnå så stor självständighet som möjligt får du även träna dagliga aktiviteter (ADL), till exempel att klä dig och att äta själv.

Om dina händer behöver opereras får du efter fem dagar viloskenor som håller dina händer i bästa möjliga läge för att förhindra att fingerleder och handleder blir stela när huden läker.

Uppföljning     

Om du kommer från ett annat län än Uppsala tar vi vid utskrivningen kontakt med en arbetsterapeut på ditt hemsjukhus för överrapportering och uppföljning av träning och ortoser.

Efter utskrivning från brännskadecentrum kommer du tillbaka till brännskademottagningen för uppföljning sex månader samt tolv månader efter skadetillfället. Du träffar hela teamet och erbjuds genomgång av bland annat aktuell rörlighet och aktivitetsförmåga. Efter besöket kontaktar arbetsterapeuten kollegor i hemlandstinget med förslag på åtgärder.

Ärr- och kompressionsbehandling (mer information)