Verksamheter vi arbetar med

Vi som arbetar här på arbetsterapin deltar i rehabiliteringen inom många olika områden på sjukhuset. Inom vissa verksamheter deltar vi mycket aktivt i teamet runt dig som patient, inom andra mer som konsulter.

Här finns mer information om några av våra verksamheter.