Välkommen till arbetsterapin

När människor drabbas av sjukdom eller skada påverkas förmågan att utföra dagliga sysslor. När du som patient träffar en arbetsterapeut utgår vi ifrån dina egna upplevelser av problem i vardagen och utformar därefter behandlingen utifrån dessa behov. Det kan t ex innebära att träna förmågan eller lära in nya sätt att utföra dagliga aktiviteter, som att ta hand om sig själv, sköta sitt hushåll, delta i arbetsliv/studier samt att delta i fritids- och socialt liv. Åtgärderna kan också gälla anpassning av omgivningen eller att ge råd om hjälpmedel.

Vi som arbetar här är legitimerade arbetsterapeuter samt arbetsinstruktörer, som träffar patienter i både slutenvård och öppenvård inom olika verksamheter på sjukhuset.

För att kunna komma på öppenvårdsbesök behövs en remiss från läkare som är knuten till Akademiska sjukhuset.