För dig som patient

Övergripande mål
Målet för patientverksamheten vid Arbets- och miljömedicin är primärt att förhindra arbets- och miljörelaterad ohälsa men också att om möjligt medverka i att stärka positiva hälsoeffekter av arbete och omgivande miljö. Vår patientverksamhet sker inom ramen för landstingens förebyggande och behandlande verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Arbetsmiljö 
Vi är arbetsmedicinsk specialistklinik för personer bosatta i Gävleborgs, Dalarnas och Uppsala län och utreder arbetsrelaterad ohälsa, bedömer tjänstbarhet samt ger information om arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vidare ger vi information och bedömningar enligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter och hjälper till med individuella bedömningar i arbetsmiljöfrågor från anställda, skyddsombud, arbetsgivare, arbetstagarorganisationer eller via remiss från hälso- och sjukvården.