Välkommen till Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset är landstinget i Dalarnas, Region Uppsalas och Region Gävleborgs gemensamma resurs.

Arbets- och miljömedicin utgör också en forskargrupp inom Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län utgör upptagningsområde för den arbetsmedicinska verksamheten. För den miljömedicinska verksamheten finns olika åtaganden i de tre länen.

Verksamheten är administrativt knuten till Akademiska sjukhuset. Viss patientmottagning sker även vid Falu lasarett och Gävle sjukhus.

Se mer information på webbsidan för Arbets- och miljömedicin i Uppsala.