Centrala intensivvårdsavdelningen 70 G, CIVA

Centrala intensivvårdsavdelningen 70 G (CIVA), är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer.

Större delen av våra patienter kommer från Uppsala län men då vi är ett Universitetssjukhus vårdar vi även patienter från andra delar av landet.