Intensivvårdssektionen

Centralintensiven, CIVA

Intensivvårdsektionen är en del av verksamhetsområde AnOpIVA. I sektionen ingår  Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA).

De som arbetar hos oss är specialistläkare, läkare under utbildning, specialistsjuksköterskor i intensivvård och intensivvårdsundersköterskor.

Våra intensivvårdsläkare jobbar dagtid även på Neurointensivvården (NIVA), Brännskadecentrum (BC), Intermediärvårdavdelningen (IMA) och Luftburen intensivvård (LIV). Vi bedriver ett omfattande jourarbete med direkt patientansvar på CIVA. Vi täcker också hela sjukhusets behov med IVA konsulter och larmverksamhet.

Intensivvårdsektionen rapporterar till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) och följer deras rekommendationer och kvalitetsindikatorer. Datan går att jämföra öppet och resultatet talar för sig självt.