Barnsektionen

Från den 1 mars 2018 finns Barnintensivvårdsavdelningen (Biva), Barnanestesi- och barnoperationsavdelningen och Barnuppvakningsavdelningen under samma sektion.

Syftet med förändringen är att ge bättre och säkrare vård till barn i behov av anestesi och intensivvård samt säkerställa tillgänglighet till rätt kompetens till pediatriska patienter dygnet runt.