Pre- och postoperativa avdelningen

Den Pre- och postoperativa avdelningen har 18 vårdplatser och tar emot patienter från kirurg- och ortopedoperation. Vi tar också emot patienter från övriga postoperativa avdelningar jourtid. Samarbete sker även med Centralintensiven och röntgen.

Vårdtiderna varierar från ca en timme till ett par dygn beroende på operation och patientens tillstånd och behov av övervakning.

Här arbetar personal med hög kompetens. En del av sjuksköterskorna har specialistutbildning inom intensivvård eller anestesi.

Fortbildning samt kvalitets- och förbättringsarbete sker kontinuerligt för att möta den högspecialiserade kirurgin och den stora mångfalden av diagnoser. Vi har även utarbetat vårdrutiner och kvalitetsnormer för god och säker omvårdnad.

Vår koordinator, som är sjuksköterska, arbetar dagtid och tar emot alla inkommande telefonsamtal samt samordnar verksamheten och fördelar patienterna på respektive sängplats.

Vi är restriktiva med besök men det kan tillåtas i samråd med patientansvarig sjuksköterska. Undantag görs för närstående till barn.
Styrande dokument gällande besöksförbud