Anestesiavdelning för oral- och käkkirurgi, plastikkirurgi inklusive brännskadekirurgin, samt öron-näsa-halskirurgi – OPÖ-anestesin – har som det långa namnet antyder en skiftande verksamhet som geograftiskt framför allt ryms i 79-huset. Brännskadeoperation ligger högst upp i 85-huset i anslutning till Brännskadecentrum.

Avdelningen ansvarar totalt för som mest 8 operationssalar, där en sal används för strålbehandling av patienter med gyn- eller prostatacancer. Åldern på våra patienter varierar mellan nyfödda barn till riktigt gamla personer och operationerna kan ta allt mellan 5 minuter till i vissa fall mer än 15 timmar.

 Läs mer om OPÖ >>