Avdelningen för neuroanestesi 

Neuroanestesin är den största avdelningen inom anestesisektionen. Den neurokirurgiska verksamheten är en viktig del av Akademiska Sjukhuset och här pågår verksamhet dygnet runt. Härifrån utgår också jourverksamheten för hela sektionen efter ”kontorstid”.

Dagtid under veckorna finns en anestesisjuksköterska avsatt för att tillsammans med en läkare från intensivvården, ta hand om de akuta larm som kommer från övriga sjukhuset. Det kan röra sig om hjärtstopp, personer som fått krampanfall eller annat där assistans behövs. 

Läs mer om Neuroanestesi >>