Gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen

Gynsal 

Välkommen till gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen. Här opereras patienter inom specialiteterna gynekologi, obstetrik och bröstkirurgi. Planerade operationer utförs parallellt med akut verksamhet måndag till fredag. På jourtid opereras gynekologiska och obstetriska patienter.

Avdelningen består av sex operationssalar, varav en disponeras av accessmottagningen som har verksamhet måndag till fredag. Till avdelningen hör också en uppvakningsenhet med verksamhet måndag till fredag. Övrig tid övervakas opererade patienter på avd 70H.

Vi är ca 55 stycken som arbetar här, med mycket erfarenhet och kunskaper. Här arbetar såväl specialistutbildade sjusköterskor inom anestesi- och operationssjukvård, allmänutbildade sjusköterskor och undersköterskor.