Accessmottagningen

Accessmottagningen

Accessmottagningen (tidigare Venportsmottagningen) har som uppdrag att tillgodose hela Akademiska Sjukhusets och C-läns behov av centrala infarter för långtidsbruk. Det innebär subkutana venportar (SVP), kuffade, tunnellerade CVKer och s k PICC – lines, tunna CVKer som läggs in via överarmens vener.

Indikationen och patientens preferenser styr vilken typ av infart som är lämpligast i det enskilda fallet. Accessmottagningen utför även elektiva uttagningar av portar som inte behövs längre.