Anestesisektionen


Anestesisektionen är en del av verksamhetsområde AnOpIVA. Vi har en mycket varierande verksamhet i alla avseenden. De patienter som vi tar hand om får ett kompetent och personligt omhändertagande och de som arbetar hos oss har ett omväxlande och stimulerande arbete.

I sektionen ingår:

 
Gynekologiska anestesi- och operationsavdelningen

  • Accessmottagningen
  • Gynekologiska uppvakningsavdelningen GUVA

 
Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen

  • Neuroanestesi
  • Operationsförberedelseenheten

 
Oral-, plastik- och öronanestesi

  • Oral-, plastik och öronanestesi uppvakningsavdelning

 
Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen

  • Dagkirurgiska operationsavdelningen

 
Pre- och postoperativa avdelningen

  • Samariterhemmet
  • Steriltekniska avdelningen

 

De som arbetar hos oss är specialistläkare, eller läkare under utbildning till specialister i anestesiologi eller randutbildning inom annan specialitet, specialistsjuksköterskor inom anestesi- och operationssjukvård. På våra uppvakningsavdelningar arbetar oftast grundutbildade sjuksköterskor. Våra undersköterskor jobbar vanligtvis antingen med anestesi- eller operationssjukvård. All personal har en grundplacering på en avdelning, men vår flexibilitet och mobilitet är stor. Efter ”kontorstid” handläggs jourfallen av en för sektionen gemensam jourlinje.

Specialanestesin är också kopplad till kirurgiska riksspecialiteter som brännskadevård och kranio-facial kirurgi, och tillsammans med våra samarbetspartners utvecklar vi ständigt vår verksamhet.

Uppsala är en dynamisk universitetsstad, Akademiska sjukhuset och sektionen för anestesi är en del av det.