Verksamhetsområde Äldrepsykiatri har upphört

Från och med den 8 januari 2014 är den äldrepsykiatriska vården en del av verksamhetsområde affektiva sjukdomar. Den kliniska delen med den äldrepsykiatriska öppenvårdsmottagningen och äldrepsykiatrins mobila team kommer att fortsätta och befinner sig på Kronparken. 

Klicka på länken nedan för att komma till det nya verksamhetsområdet 

Affektiva sjukdomar