Arbeta på medicinavdelning 30 E

Avdelning 30 E är en avdelning som vårdar människor med akuta medicinska sjukdomar som behöver vårdas under en tid på sjukhus. Medelvårdtiden är fem dagar. Patienterna utreds eller behandlas för hjärtsvikt, lungemboli, infektioner, lungsjukdomar, men listan kan göras lång eftersom våra patienter har många olika diagnoser. Det är viktigt för oss att patienten känner sig trygg på avdelningen därför jobbar vi aktivt med att patienten ska känna sig välinformerad och få den tillsyn som krävs. Vi arbetar med ständiga förbättringar för både patienter och personal.

För dig som personal innebär avdelningen en stor möjlighet att öka dina kunskaper inom sjukvården. Du får möta människor med akuta besvär som kommer via akutmottagningen för inläggning. Du får träffa många sjuka patienter i ett högt tempo och vara med att göra skillnad för patienternas under deras sjukhusvistelse.

Vi har en arbetsgrupp som värnar om sina kollegor och vi är från många olika nationaliteter och trivs väldigt bra tillsammans. Du är hjärtligt välkommen på ett besök till avdelningen så berättar vi mera!

Hur är det att jobba med internmedicinpatienter?

- Mycket intressant och stor bredd! / Ulla

- Det är det som är charmen, man lär sig mycket och får en stor variation på arbetet. / Elisabet

- Man har mycket att lära hela tiden fast man jobbat länge. Det är roligt. / Elisabet

Ge exempel på vad det är för patienter på 30 E?

- Det kan vara unga patienter med lungemboli eller människor som svimmat eller äldre som är dehydrerade. / Ulla

- Vanligt med äldre människor med försämrad hjärtsvikt. Multisjuka med t e x förmaksflimmer eller nedsatt allmäntillstånd. Asperationspneumonier. / Elisabet

Vad är 30 E bäst på?

- Vi är speciellt bra på att se helheten hos våra patienter. Vi är bra på hjärtsvikt. Vi har också telemetriplatser. / Elisabeth

- Vi är också bra på att fånga upp patienter som har psykisk ohälsa. / Ulla

Vad trivs du mest med på 30 E?

- Rolig och intressant patientgrupp och trivs väldigt bra i personalgruppen! Vi har en hjälpsam attityd. / Elisabet

- Älskar att jobba med äldre och personalen är A och O för att man ska trivas. / Ulla

  • Elisabet har jobbat på 30 E som sjuksköterska sedan 2015 och är huvudhandledare och dokumentationsansvarig.
  • Ulla är undersköterska sedan 2009 och utbildad äldrepedagog.

·