För dig med hjärtsvikt

På medicinavdelning 30 E finns en sjuksköterskebemannad uppföljningsmottagning för dig med hjärtsvikt. Målet för denna är att mer än hälften av de patienter som vårdats inneliggande för hjärtsvikt skall följas upp och att mer än tre fjärdedelar av patienterna som vårdats för nydebuterad hjärtsvikt skall få ett uppföljnings-besök. Målet är också att kunna garantera en snabb uppföljningstid inom en vecka.