Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

 

På medicinmottagningen arbetar ett team med sjuksköterska och läkare för att utreda allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Patienter med ospecifika symtom kan remitteras från primärvården och i vissa fall från akutmottagningen till en standardiserad vårdprocess. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp, är att säkra att dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid och vid fall av allvarlig sjukdom snabbt slussas till rätt instans för behandling.

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få och allmänt förekommande eller ospecifika symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symptom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling, eller beror på andra sjukdomar än cancer. En basal utredning ska därför vara gjord i primärvården innan patienten remitteras till oss.