Arbeta på akutvårdsavdelningen

På akutvårdsavdelning AVA får du snabbt breda kunskaper inom området internmedicin och akutsjukvård. Du möter ständigt nya patienter med olika diagnoser och problematik. Arbetet är mycket omväxlande både när det gäller arbetstempo och arbetsuppgifter. Ena stunden arbetar du fokuserat med att stabilisera en medicinskt försämrad patient och andra stunden planerar du för utskrivningar av patienter tillsammans med dina kollegor i teamet.

Personlig utveckling
För oss är det viktigt att patienterna är delaktiga i sin vård och känner sig informerade. Vi arbetar ständigt med förbättringar och utvecklingen av arbetsplatsen där du som medarbetare har en stor roll. Den personliga utvecklingen hos medarbetarna är av stor vikt då det leder till utveckling av verksamheten. Här kan du ansvara för ett specifikt område som du får tid att arbeta med och som intresserar dig, det kan vara bland annat handledning, hygien eller utbildning.

Utbildningar och kurser
Du kan själv komma med önskemål om kurser du vill läsa för att få kunskap som du sedan kan föra vidare till övriga kollegor och till verksamheten på avdelningen. Både interna och externa utbildningar erbjuds på arbetstid. Exempel på utbildningar kan vara arytmiutbildning, hjärtsviktsutbildning och handledarutbildning. Det finns en vision att inom verksamhetsområdet samordna utbildningar för att likrikta och höja kompetensen hos medarbetarna. Vi har studiedagar varje termin med olika innehåll beroende på behov, exempelvis hjärt- och lungräddning, kommunikation, stresshantering och föreläsningar där olika diagnoser berörs. Eftersom du får en bred kunskap genom ditt kliniska arbete finns det stora förutsättningar för dig som i framtiden vill arbeta på till exempel akutmottagning eller vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska.

Hos oss på AVA är klimatet positivt och allas synpunkter och åsikter tas tillvara på. Du kan alltid fråga dina kollegor om råd eller hjälp. Här möts av glada och professionella kollegor som arbetar för att bidra till ett gott arbetsklimat och ge den absolut bästa möjliga vården.