Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning

Psykiatrins hus

Mottagningen för hjärnstimulering och psykiatrisk klinisk prövning är en enhet inom verksamhetsområde Psykiatri.

  • ECT: Remiss från specialist läkare psykiatri krävs
  • Veteranmottagning: Egenremiss alternativt specialistvårdsremiss
  • Psykiatrisk autoimmunmottagning: specialistvårdsremiss
  • Kliniska läkemedelsprövningar: Kontakta specialistsjuksköterska kliniska läkemedelsprövningar
  • Psykiatriska kliniska prövningar: Kontakta forskningssjuksköterska

Vi utför även EKG-undersökningar och tillhandahåller medicinsk service på sjuksköterskenivå såsom PVK insättning och provtagning av svårstuckna patienter. Kontakta mottagningssjuksköterska på 122 22

Vi erbjuder även undervisning för olika vårdstuderanden under deras praktik inom psykiatrin enligt överenskommelse. Kontakta avdelningschef.

Öppettider:

Måndag-fredag 07.00- 15.30

ECT behandlingar utförs måndag-onsdag-fredag 07.30-14.00

Inklusion av patienter i studien MA-SCH-DEP är nu pausad fram till mitten av augusti 2017