Provtransporter

Praktisk hantering inför transport av prov inom Sverige

Alla prov skall packas och transporteras på ett säkert sätt, så att provmaterial inte kan läcka ut under normala transportförhållanden.

Anvisningar finns i Packa Provet Rätt och kan laddas ner från Folkhälsomyndigheten.

Transport av prov från primärvården inom LUL

Postadresser till Akademiska laboratoriet