Remisser

Där artikelnummer anges kan remiss beställas från Mediq.
Där artikelnummer saknas finns inte längre tryckta remisser.
Alla remisstyper kan skrivas ut från denna sida.
Remisserna visas i färg för att underlätta vid val av provrör,
det går bra att skriva ut dem i svart-vitt.

CosmicBoS-etiketter beställs från Mediq
CosmicBoS-etikett (Zebra) art nr. 40033
CosmicBoS-etikett (MarkPoint) art nr. 51138

Klinisk genetik  
Fosterdiagnostik  
Frågeformulär inför arrayanalys  
Hematologisk genetisk diagnostik BARN  
Hematologisk genetisk diagnostik VUXNA  
Molekylärgenetisk diagnostik  
Syndrom/ Oklart kön/ Infertilitet   
UCAN remiss  
   
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Art.nr 
Autoimmunitet och allergi  40003
Blodcentralen -
Cellulär immunologi -
TEG analys -
   
Klinisk kemi och farmakologi  
Allmän  -
Flödescytometri  -
Genotypning    -
Klinisk kemi och farmakologi 84373
Läkemedel 64692 
Resistenstest cancerläkemedel  
Urin/Faeces/Kroppsvätskor 64672 
   
Klinisk mikrobiologi  
Mikrobiologi 1   -
Mikrobiologi 2
   
Klinisk patologi  
Cytologi   -
Gynekologisk cytologi -
HPV test -
Molekylärpatologi  
Obduktion   -
Patologi -