Provtagning

Venös provtagning på patient vid Klinisk kemi och farmakologis provtagningsenhet

 

Läs under rubrikerna för mer information