Om Akademiska laboratoriet

Akademiska laboratoriet svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet. Som en viktig del av Akademiska sjukhuset medverkar vi i utvecklingen av framtidens sjukvård.

  • Vi utför drygt 8,4 miljoner analyser per år baserade på över 800 olika metoder
  • Vi är verksamma inom nio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi
  • Vi bedriver verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt med vår blodbuss
  • Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region
  • Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189.
  • Vår verksamhet omfattas av miljöcertifiering enligt ISO 14001