Diagnostik

Den diagnostiska processen leder till en patologisk anatomisk diagnos, dvs. ett PAD. En läkare som är specialistkompetent inom patologi bedömer allt det material, som produceras av de laborativa processerna inklusive histologi, cytologi, immunhistokemi, flödescytometri, elektronmikroskopi samt molekylärpatologi. Alla fynd bedöms och sammanställs till en övergripande tolkning, som baseras på patologens kompetens och erfarenhet. I bedömningen värderas ett flertal variabler däribland vävnadens cellulära och morfologiska egenskaper samt protein- och genexpression. Utöver den ovan beskrivna vävnadsdiagnostiken  utför patologer obduktioner där man tolkar både makroskopiska och mikroskopiska fynd. För att förbättra kvaliteten på en patologs bedömning som är direkt relaterad till patologens erfarenhet och för att även öka kontinuiteten i bemanningen arbetar patologin vid Akademiska Sjukhuset inom en linjestruktur, som oftast är organrelaterad.

Den tid som det tar att utföra en diagnostisk bedömning är mycket varierande och sträcker sig från 20 minuter till flera arbetsdagar. De vanligaste förändringarna går att bedöma snabbare än de ovanliga. Utöver detta beror tidsåtgången även på materialets omfattning, som sträcker sig från ett till flera tiotals histologiskt glas och vilka tilläggsanalyser utöver den mikroskopiska som behöver göras.   

Vi har som kunder lokala, regionala samt nationella kunder men även kunder från utlandet (Uppsala Care) 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef