Verksamheten

Verksamheten vid Klinisk Patologi är indelad i olika processer. Dessa representerar enheter med särskilda ansvarsområden. Diagnostiken delas upp i linjer utifrån anatomisk tillhörighet. 

Klinisk Patologi, som är en del av universitetssjukhuset Akademiska, har ett väl fungerande samarbete med Institutionen Immunlogi, Genetik och Patologi som är en del av medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet.

Oragnisationen på Klinisk patologi

 

 

 

Ansvarig för innehållet:
Sektionschef