Ledning och administration

Ledning

Sektionschef
Helena Olofsson 018-611 38 39

Avdelningschef
Eva Westerlund 018-611 38 29

Avdelningschef

Anette von Malmborg 018-611 38 67

Avdelningschef
Diari Ghafouri 018-617 02 51

 

Administration

Kvalitetssamordnare
Görel Herkules 018-611 21 99

Klinikadministratör
Renée Palm 018-611 38 51

Klinikintendent
Sofia Haulin 018-611 64 03

 

 

 

Ansvarig för innehållet
Sektionschef